Rahukohtu 3 merepoolse fassaadi ja rõdu restaureerimine

Valmis 2016. Osutatud teenus omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve.