Prangli saare tuletõrjedepoo laiendustööd

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2016.