Kostivere Mõisahoone katuse restaureerimine

Valmis 2016. Osutatud teenus omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve.