Kohtu 8 hoone fassaadide renoveerimine

Valmis 2017. Osutatud teenus: omanikujärelevalve ja mk järelevalve.