Vecta Design tootmishoone ehitus Pärnus

Osutatud teenus: omanikujärelevalve. Valmib 2016