Kortermaja fassaadide, katuse ja KVVK rekonstrueerimine Kodu 16, Kose alevik

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2016