Härgmäe 22 äri- ja laohoone ehitustööd

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmib 2020.